Υποτροφίες

Είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες που χρειάζονται ενίσχυση για να πληρώσουν τα δίδακτρα φοίτησης.

Προς το παρόν ανανεώνουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να ακολουθηθεί για τις αιτήσεις του σχολικού έτους 2018/2019. Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν αναστάτωση.