Εορτή 28ης Οκτωβρίου

1FF667BB-F766-42FA-85DF-C211EC6D75CE