Δωρεές

  • 9th February 2016 Ευχαριστούμε Rebecca Lambrianides, για την ευγενική σας donation of £50.00.
  • 9th February 2016 Ευχαριστούμε Maria Toxavidi, για την ευγενική σας donation of £100.00.
  • 26th August 2015 Ευχαριστούμε Anonymous, για την ευγενική σας donation of £1.00.
  • 25th June 2015 Ευχαριστούμε Anonymous, για την ευγενική σας donation of £1.00.