Σάββατο 2 Απριλίου 

Αρχή τρίτου τριμήνου

 

Σάββατο 30 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο – το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

 

Σάββατο 4 Ιουνίου

Διακοπές Ημιτριμήνου

 

Σάββατο 2 Ιουλίου

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στο St Marylebone 6th Form Centre (14 Blandford Street, W1U 4AZ)

 

Σάββατο 9 Ιουλίου, 10:00 – 11:30πμ, St Marylebone 6th Form Centre

Γιορτή λήξης σχολικού έτους / ενδεικτικά, απολυτήρια

 

Ημερομηνίες εξετάσεων

Σάββατο 7 Μαϊου, 12:00 μμ – 17:15 μμ

GCSE προφορικές εξετάσεις

 

Τρίτη 17 Μαϊου, 9:00 πμ

Εξετάσεις AS

 

Δευτέρα 23 Μαϊου, 13:00 μμ

Εξετάσεις A Level

 

Δευτέρα 27 Ιουνίου, 9:00 πμ

GCSE Listening & Understanding; Reading & Understanding

 

Τετάρτη 29 Ιουνίου, 9:00 πμ

GCSE Writing