Στόχος του σχολείου είναι να παρέχει εβδομαδιαία εκπαίδευση γύρω από την  Ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, την ορθοδοξία και την ιστορία, με απώτερο σκοπό την απόκτηση A Level στα Νέα Eλληνικά. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα καταγωγής, όμως η διδακτέα ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες Ελληνόπουλων δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή παιδιών των οποίων ένας μόνο από τους δύο γονείς είναι Έλληνας.