Επικοινωνία

Διεύθυνση επικοινωνίας:
St Sophia’s School
The Greek Cathedral,
Moscow Road,
London W2 4LQ

Διεύθυνση σχολείου τα Σάββατα:
St Marylebone CE School for Girls,
64 Marylebone High Street
London W1U 5BA

Τηλέφωνο Δευτέρα έως Παρασκευή:
07500 654 610 
(μεταξύ 10.00 π.μ. και 4.00 μ.μ.)

Τηλέφωνο Σαββάτου:
07500 654 610 
(μεταξύ 9.00 π.μ. και 1.30 μ.μ.)

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: