Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Pimlico Academy
Lupus Street
London
SW1V 3AT

Διεύθυνση επικοινωνίας:
St Sophia’s School
The Greek Cathedral,
Moscow Road,
London W2 4LQ

Τηλέφωνο Δευτέρα έως Παρασκευή:
07500 654 610 
(μεταξύ 10.00 π.μ. και 4.00 μ.μ.)

Τηλέφωνο Σαββάτου:
07500 654 610 
(μεταξύ 9.00 π.μ. και 1.30 μ.μ.)

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: