Προσλήψεις

Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας έχει στόχο να παρέχει στους μαθητές του εβδομαδιαία εκπαίδευση γύρω από την  Ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, την ορθοδοξία και την ιστορία και ενθαρρύνει τη συνεργασία σας, εφόσον έχετε τα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρο DBS. Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε μέσω της αίτησής σας για το εάν έχετε ή όχι DBS μια και το Σχολείο μπορεί να το εκδώσει για εσάς.

Τρέχουσες Κενές Θέσεις

Δάσκαλος/α – Γ’ Δημοτικού

Αναζητούμε έναν/μία ενθουσιώδη εκπαιδευτικό με πρώτο πτυχίο στην εκπαίδευση ή κάτι σχετικό για να αποτελέσει μέλος της ομάδας της Τρίτης Δημοτικιού, από τον Ιανουάριο του 2021. Για την αίτηση και την περιγραφή της θέσης εργασίας παρακαλείσθε να αποστείλετε email στο  hr@stsophiasschool.com και να καταθέσετε την αίτησή σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω του όγκου των αιτήσεων, που συνήθως λαμβάνουμε, δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που δεν επιλεγούν για συνέντευξη.