Ημερολόγιο

Ημερολόγιο 2022 – 23

Α΄ Τρίμηνο

10 Σεπτεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου
Διακοπές ημιτριμήνου: 29 Οκτωβρίου

Β΄ Τρίμηνο

7 Ιανουαρίου – 1 Απριλίου
Διακοπές ημιτριμήνου: 18 Φεβρουαρίου

Γ΄ Τρίμηνο

22 Απριλίου – 8 Ιουλίου
Διακοπές ημιτριμήνου: 3 Ιουνίου
Αργία: 6 Μαίου