Ημερολόγιο 2023 – 24

Α΄ Τρίμηνο

9 Σεπτεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου
Διακοπές ημιτριμήνου: 28 Οκτωβρίου

Β΄ Τρίμηνο

13 Ιανουαρίου – 23 Μαρτίου
Διακοπές ημιτριμήνου: 17 Φεβρουαρίου

Γ΄ Τρίμηνο

13 Απριλίου – 13 Ιουλίου
Διακοπές ημιτριμήνου: 1 Ιουνίου
Μεγάλο Σάββατο: 4 Μαΐου 

 

Ημερολόγιο