Αποτελέσματα εξετάσεων

Είκοσι τέσσερις μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2019.

Δώδεκα εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους πέντε βαθμολογήθηκαν με 9 (A*), τέσσερις με 8 (A*), και τρεις με 7 (Α).
Δώδεκα συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level,από τους οποίους δύο βαθμολογήθηκαν με A*, τέσσερις με A, τέσσερις με Β και δύο με C.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Είκοσι έξι μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2017.

Έντεκα εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους τέσσερις βαθμολογήθηκαν με A*, τρεις με A, και τέσσερις με B.
Έντεκα συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS, από τους οποίους έξι βαθμολογήθηκαν με Α, δύο με Β και ένας με C.
Τέλος, τέσσερις συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με Α.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Είκοσι επτά μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2016.

Δέκα τέσσερις εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους οκτώ βαθμολογήθηκαν με A*, πέντε με A, και ένας με B.
Επτά συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS, από τους οποίους τέσσερις βαθμολογήθηκαν με Α, δύο με Β και ένας με C.
Τέλος, πέντε συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με Α.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Είκοσι ένας μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2015.

Εννέα εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους πέντε βαθμολογήθηκαν με A*, τρεις με A, και ένας με C.
Δέκα συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS, από τους οποίους έξι βαθμολογήθηκαν με Α, δύο με Β και οι δύο με C.
Τέλος, δύο συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, από τους οποίους ένας βαθμολογήθηκε με Β και ένας με C.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Δεκατρείς μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2014.

Επτά εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους τέσσερις βαθμολογήθηκαν με A*, δύο με A, και ένας με B.
Δύο συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS και βαθμολογήθηκαν με Α.
Τέλος, τέσσερις συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, από τους οποίους δύο βαθμολογήθηκαν με Α και δύο με Β.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την εξαιρετική τους επίδοση στις εξετάσεις.