Δεκατέσσερις μαθητές και μαθήτριες συνολικά αξιολογήθηκαν για τις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2021.

Έντεκα αξιολογήθηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους εννέα βαθμολογήθηκαν με 9 και δύο με 8.

Τρεις μαθητές/μαθήτριες αξιολογήθηκαν για το  A Level. Όλοι/ες βαθμολογήθηκαν με A*.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τα καταπληκτικά τους αποτελέσματα!

Οκτώ μαθητές και μαθήτριες αξιολογήθηκαν για το GCSE το 2020.

Οκτώ μαθητές και μαθήτριες αξιολογήθηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά. Από αυτούς τρεις βαθμολογήθηκαν με 9, δύο με 8, δύο με 7 and ένας με 6.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Εξετάσεις GCSE και  GCE A Level – 2019

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για τα αποτελέσματά τους στις εξετάσεις GCSE και A Level. Όσον αφορά στο GCSE  σχεδόν το 70% των μαθητών μας συγκέντρωσε 8 και 9 (Α* και υψηλό Α* αντίστοιχα, σύμφωνα με το παλαιό σύστημα), το 23% πήρε 7 (Α σύμφωνα με το παλαιό σύστημα) και μόνο το 7% συγκέντρωσε βαθμολογία κατώτερη του 7.

Εξίσου ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα του A Level με 54% των μαθητών να έχουν πάρει Α και Α*, 23% Β και μόνο 22% C.

Είκοσι τέσσερις μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2018.

Δώδεκα εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους πέντε βαθμολογήθηκαν με 9 (A*), τέσσερις με 8 (A*), και τρεις με 7 (Α).
Δώδεκα συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level,από τους οποίους δύο βαθμολογήθηκαν με A*, τέσσερις με A, τέσσερις με Β και δύο με C.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Είκοσι έξι μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2017.

Έντεκα εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους τέσσερις βαθμολογήθηκαν με A*, τρεις με A, και τέσσερις με B.
Έντεκα συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS, από τους οποίους έξι βαθμολογήθηκαν με Α, δύο με Β και ένας με C.
Τέλος, τέσσερις συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με Α.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Είκοσι επτά μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2016.

Δέκα τέσσερις εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους οκτώ βαθμολογήθηκαν με A*, πέντε με A, και ένας με B.
Επτά συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS, από τους οποίους τέσσερις βαθμολογήθηκαν με Α, δύο με Β και ένας με C.
Τέλος, πέντε συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με Α.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Είκοσι ένας μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2015.

Εννέα εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους πέντε βαθμολογήθηκαν με A*, τρεις με A, και ένας με C.
Δέκα συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS, από τους οποίους έξι βαθμολογήθηκαν με Α, δύο με Β και οι δύο με C.
Τέλος, δύο συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, από τους οποίους ένας βαθμολογήθηκε με Β και ένας με C.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.

Δεκατρείς μαθητές και μαθήτριες συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις GCSE και  GCE A Level το 2014.

Επτά εξετάστηκαν για το GCSE στα Νέα Ελληνικά, από τους οποίους τέσσερις βαθμολογήθηκαν με A*, δύο με A, και ένας με B.
Δύο συμμετείχαν στις εξετάσεις του AS και βαθμολογήθηκαν με Α.
Τέλος, τέσσερις συμμετείχαν στις εξετάσεις του A Level, από τους οποίους δύο βαθμολογήθηκαν με Α και δύο με Β.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την εξαιρετική τους επίδοση στις εξετάσεις.