Ευεργέτες και Δωρητές

Ευεργέτες

  • C.M. Lemos Foundation
  • The A.G. Leventis Foundation
  • The Lyras Family Charitable Trust
  • Ανώνυμος
  • Ανώνυμος
  • Ανώνυμος

Donors

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους παρακάτω δωρητές

  • Rebecca Lambrianides - £50.00.
  • Maria Toxavidi - £100.00.
  • Anonymous - £1.00.
  • Anonymous - £1.00.