Υγεία και Ασφάλεια

Το σχολείο τηρεί πλήρως όλους τους κανονισμούς που ορίζει η νομοθεσία περί Υγείας και Ασφάλειας. Περιστασιακά οργανώνονται ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων ώστε να βεβαιωθούμε  ότι όλες οι παράμετροι ασφάλειας έχουν ρυθμιστεί επαρκώς.

Το σχολείο φροντίζει επίσης για την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος.