Το σχολείο της Αγίας Σοφίας στηρίζεται στη γενναιοδωρία της ελληνικής παροικίας του Λονδίνου, καθώς τα δίδακτρα δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα λειτουργίας του. Το σχολείο είναι οικονομικά ανεξάρτητο από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και δεν χρηματοδοτείται από την εκκλησία.

Αν επιθυμείτε να κάνετε δωρεά θα μπορούσατε να αποστείλετε στη διεύθυνση του σχολείου επιταγή πληρωτέα πρός το Κοινωφελές Ταμείο του Σχολείου της Αγίας Σοφίας (St Sophia’s School Benevolent Fund).

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε δωρεά.

κάντε δωρεά

Το σχολείο δέχεται με ευγνωμοσύνη οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση, ανεξαρτήτως μεγέθους.