Δίδακτρα

Οι τιμές των διδάκτρων για το σχολικό έτος 2018/2019:

Νηπιαγωγείο έως Έκτη Τάξη:       £528 ανά έτος / £176 ανά τρίμηνο
GCSE1 έως A2:                           £693 ανά έτος / £231 ανά τρίμηνο

 

Τα δίδακτρα καταβάλονται είτε ανά τρίμηνο ή για ολόκληρο το σχολικό έτος προκαταβολικά. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή σας έχει ρυθμιστεί πριν την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή πριν την έναρξη του τριμήνου.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί έναν μαθητή στο μάθημα αν δεν έχει γίνει η εξόφληση του προηγουμένου τριμήνου.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να προβείτε σε πληρωμή.