Δίδακτρα

Οι τιμές των διδάκτρων για το σχολικό έτος 2021/2022:

Νηπιαγωγείο έως Έκτη Τάξη:       £570 ανά έτος / £190 ανά τρίμηνο
GCSE1 έως A2:                            £744 ανά έτος / £248 ανά τρίμηνο

 

Οι τιμές των διδάκτρων για το σχολικό έτος 2020/2021:

Νηπιαγωγείο έως Έκτη Τάξη:       £540 ανά έτος / £180 ανά τρίμηνο
GCSE1 έως A2:                           £708 ανά έτος / £236 ανά τρίμηνο

Τα δίδακτρα καταβάλονται είτε ανά τρίμηνο ή για ολόκληρο το σχολικό έτος προκαταβολικά. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή σας έχει ρυθμιστεί πριν την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή πριν την έναρξη του τριμήνου.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί έναν μαθητή στο μάθημα αν δεν έχει γίνει η εξόφληση του προηγουμένου τριμήνου.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να προβείτε σε πληρωμή.