Οι τιμές των διδάκτρων για το σχολικό έτος 2023/2024:

Νηπιαγωγείο έως Πέμπτη Τάξη:        £220 ανά τρίμηνο
Έκτη Τάξη έως A2:                            £285 ανά τρίμηνο

Οι γονείς που επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφερόμενη θέση παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής μαζί με το δελτίο υγείας και να καταβάλουν προκαταβολή 250 λιρών.

Τα δίδακτρα καταβάλονται είτε ανά τρίμηνο ή για ολόκληρο το σχολικό έτος προκαταβολικά. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή σας έχει ρυθμιστεί πριν την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή πριν την έναρξη του τριμήνου.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί έναν μαθητή στο μάθημα αν δεν έχει γίνει η εξόφληση του προηγουμένου τριμήνου.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να προβείτε σε πληρωμή.