Το διδακτικό προσωπικό

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευθύντρια
Όλγα Φακατσέλη BA, MA, PhD
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (UCL)
A Level
Υποδιευθύντρια (Υπεύθυνη Δημοτικού)
Αϊλίνα Γκοράτσα BA, MRes, PhD
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (UCL-IoE, Brunel)
Πρώτη Τάξη
B τμήμα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρία Αποστολάκη BA, MSc
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Central Lancashire
Νηπιαγωγείο Α
Τζέλλα Καράλη BΑ, MA
Πανεπιστήμιo Θεσσαλονίκης και Λονδίνου (Goldsmiths)
Νηπιαγωγείο B
Μυρτώ Μπαρδάνη BA, MSc
Πανεπιστήμια Αθήνας και York
Προδημοτική Α
Φανή Καραγιάννη BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προδημοτική Β
Ευδοξία Σακελλαρίδου BEd, MA
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Πρώτη Τάξη
A τμήμα
Ευφροσύνη Σταφύλη BEd
Πανεπιστήμιο Πάτρας
 Δευτέρα Τάξη
A τμήμα
Ελένη Κυριακοπούλου BEd
Πανεπιστήμιο Πάτρας 
Δευτέρα Τάξη
Β τμήμα
Κωνσταντίνα Χανή BΕd
Πανεπιστήμιo Θεσσαλίας 
Τρίτη Τάξη
Α τμήμα
Λίλια Γιώτα BEd, ΜΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ανατολικού Λονδίνου 
Τρίτη Τάξη
Β τμήμα
Αθηνά Βλουτή BEd
Πανεπιστήμιo Θεσσαλονίκης
Τετάρτη Τάξη
Α τμήμα
Ειρήνη Καμπίτση BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Αθήνας και Manchester
Τετάρτη Τάξη
Β τμήμα
Ηλίας Λάντζας BEd
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πέμπτη Τάξη
A τμήμα
Δέσποινα Κεφαλίδου ΒΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Θράκης και Λονδίνου (Birkbeck)
Πέμπτη Τάξη
Β τμήμα
 Δημήτριος Βογιατζής BΕd, ΜΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης
Έκτη Τάξη
Αλίκη Γκότση BA, MA
Πανεπιστήμιο Αθήνας
 pre-GCSE
Κέλλυ Τζωρτζοπούλου BA, MA
Πανεπιστήμιο Αθήνας
 GCSE1
Θωμάς Χατζηδάβαρης BA, MA
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (Kings)
GCSE2 – Υπεύθυνος εξετάσεων
Χριστίνα Κωστοπούλου BA, MA
Πανεπιστήμιο Αθήνας
A Level
Αγγελική Ζερβού BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (UCL)
Αντικαταστάτρια
Γεωργία Καλογεροπούλου BA, MA, MA, PhD
Πανεπιστήμια Αθήνας και Παρισιού (Panteion and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales )
Μουσική
Ιωάννα Μπίλη ΒΑ, ΜΑ
Σχολή Χορού Α. Καφαντάρη – ΥΠΠΟ, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
Χορός

ΒΟΗΘΟΙ

Κατερίνα Αργυράκη BΑ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Νηπιαγωγείο Α
Κυριακή Τουρατζίδου BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Derby
Νηπιαγωγείο Β
Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου BΑ
Πανεπιστήμιο Αθήνας
Προδημοτική A
Ιωάννα Μπίλη ΒΑ, ΜΑ
Σχολή Χορού Α. Καφαντάρη – ΥΠΠΟ, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
Προδημοτική B
Αντιγόνη Χωρόζογλου, ΒΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρώτη Τάξη
A τμήμα
Αγαθή Ντάκου
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (UCL-IoE)
Πρώτη Τάξη
B τμήμα
Κατερίνα Πάλλη BΕd
Πανεπιστήμιο Αθήνας
Δευτέρα Τάξη
A τμήμα
Νίκη Μαρκέλλα Τσικούρια, ΒΑ
Πανεπιστήμιο Αθήνας
Δευτέρα Τάξη
Β τμήμα

ΤΑΜΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Νένα Homans BEng