Το διδακτικό προσωπικό

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευθύντρια
Όλγα Φακατσέλη BA, MA, PhD
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (UCL)
A Level 2
Υποδιευθύντρια (Υπεύθυνη Δημοτικού)
Αϊλίνα Γκοράτσα BA, MRes, PhD
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (UCL-IoE, Brunel)
Πρώτη Τάξη
B τμήμα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρία Αποστολάκη BA, MSc
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Central Lancashire
Νηπιαγωγείο Α
Τζέλλα Καράλη BΑ, MA
Πανεπιστήμιo Θεσσαλονίκης και Λονδίνου (Goldsmiths)
Νηπιαγωγείο B
Μυρτώ Μπαρδάνη BA, MSc
Πανεπιστήμια Αθήνας και York
Προδημοτική Α
Κατερίνα Αργυράκη BΑ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Προδημοτική Β
Ευδοξία Σακελλαρίδου BEd, MA
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Πρώτη Τάξη
A τμήμα
Γκρέτα Λατίφη BΑ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Δευτέρα Τάξη
A τμήμα
Ελένη Κυριακοπούλου BEd
Πανεπιστήμιο Πάτρας 
Δευτέρα Τάξη
Β τμήμα
Ειρήνη Συνοδινού BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμιo Αθήνας και Λονδίνου 
Τρίτη Τάξη
Α τμήμα
Δέσποινα Κεφαλίδου ΒΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Θράκης και Λονδίνου (Birkbeck)
Τρίτη Τάξη
Β τμήμα
Ηλίας Λάντζας BEd
Πανεπιστήμιo Θεσσαλονίκης
Τετάρτη Τάξη
Α τμήμα
Ειρήνη Καμπίτση BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Αθήνας και Manchester
Τετάρτη Τάξη
Β τμήμα
Αθηνά Βλουτή BEd
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πέμπτη Τάξη
 Δημήτριος Βογιατζής BΕd, ΜΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης
Έκτη Τάξη
Κέλλυ Τζωρτζοπούλου BA, MA
Πανεπιστήμιο Αθήνας
 GCSE1
Θωμάς Χατζηδάβαρης BA, MA
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (Kings)
GCSE2 – Υπεύθυνος εξετάσεων
Χριστίνα Κωστοπούλου BA, MA
Πανεπιστήμιο Αθήνας
A Level 1
Αγγελική Ζερβού BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Αθήνας και Λονδίνου (
UCL)
Αντικαταστάτρια
Αναστασία Λίτσου BA
Πανεπιστήμιο Αθήνας 
Μουσική
Ιωάννα Μπίλη ΒΑ, ΜΑ
Σχολή Χορού Α. Καφαντάρη – ΥΠΠΟ, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
Χορός

ΒΟΗΘΟΙ

Μαρία Κουτσμανή BΑ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Νηπιαγωγείο Α
Κυριακή Τουρατζίδου BΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Derby
Νηπιαγωγείο Β
Σοφία Τσούμαρη BΑ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προδημοτική A
Ηλιάννα Διαμαντή ΒΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προδημοτική B
Αντιγόνη Χωρόζογλου ΒΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρώτη Τάξη
A τμήμα
Αγγελική Χαρίτου ΒΑ, ΜΑ
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Λονδίνου (UCL)
Πρώτη Τάξη
B τμήμα
Ελίζα Πλεύρη BΑ
Πανεπιστήμιο Αθήνας
Δευτέρα Τάξη
A τμήμα
Νίκη Μαρκέλλα Τσικούρια, ΒΑ
Πανεπιστήμιο Αθήνας
Δευτέρα Τάξη
Β τμήμα

ΤΑΜΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Νένα Homans BEng