Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Διδασκόντων του Σχολείου της Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να στηρίξει το σχολείο μέσω σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Από την ίδρυσή του ο Σύλλογος έχει προσφέρει εξαιρετική βοήθεια στο σχολείο μας. Μας προμηθεύει απαραίτητα σχολικά εγχειρίδια και φωτοτυπίες, έχει οργανώσει μία κινητή βιβλιοθήκη που επισκέπτεται όλες τις τάξεις κάθε εβδομάδα και προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέξουν εξωσχολικά βιβλία προωθώντας έτσι την ανάγνωση, μας διαθέτει ένα σύστημα μικροφωνικής εγκατάστασης για τις εκδηλώσεις του σχολείου, και γενικά ενισχύει το σχολείο μας με διάφορους τρόπους. Εκτός από την οργάνωση εκδηλώσεων προς ανεύρεση πόρων, ο Σύλλογος αποτελεί κεντρικό πόλο για τη γνωριμία γονέων και κηδεμόνων μέσα από ευχάριστες κοινωνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εκφράσουν οποιονδήποτε προβληματισμό τους ή να θέσουν κάποια ιδέα προς συζήτηση πριν απευθυνθούν στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Όλοι οι γονείς γίνονται αυτόματα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όταν τα παιδιά τους ξεκινούν στο σχολείο της Αγίας Σοφίας. Ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς να ασχοληθούν ουσιαστικά με το σχολείο με αυτόν τον ευχάριστο όσο και ωφέλιμο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε να είστε μέλος του Συλλόγου παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pta@stsophiasschool.com