Παρακαλώ σημειώστε ότι το Σάββατο 2 Μαίου τα μαθήματα δε θα γίνουν στο κύριο κτίριο του σχολείου αλλά στο St Marylebone 6th Form Centre, που βρίσκεται περίπου πίσω από το Waitrose, στο 14 Blandford Street, W1U AZ. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά από τις 9.30-13.30 και οι γονείς θα φέρουν και θα παραλάβουν τα παιδιά τους από την παραπάνω διεύθυνση.