Παρακαλώ σημειώστε ότι το Σάββατο 8 Οκτωβρίου τα μαθήματα δε θα γίνουν στο κύριο κτίριο του σχολείου αλλά στο St Marylebone 6th Form Centre, που βρίσκεται περίπου πίσω από το Waitrose, στο 14 Blandford Street, W1U 4AZ. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά από τις 9.30πμ-1.15μμ και οι γονείς θα φέρουν και θα παραλάβουν τα παιδιά τους από την παραπάνω διεύθυνση.