Ο κύκλος του νερού μέσα από τα μάτια των παιδιών της Προδημοτικής!

IMG_0738

IMG_0739

IMG_0740

IMG_0741