Καλή σχολική χρονιά!

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας!