Ελιά και ελαιόλαδο

Τα παιδιά της Προδημοτικής Α δούλεψαν το Σάββατο το θέμα ελιά και λάδι. Έμαθαν για το μάζεμα των ελιών και όλη την διεργασία που γίνεται στο ελαιοτριβείο για την παραγωγή λαδιού. Τα παιδιά μάζεψαν πληροφορίες και τις έφεραν στην τάξη και τέλος γεύτηκαν το ελληνικό λάδι και την ελιά μαζί με φρέσκο κουλούρι.