Καλωσορίζοντας τις Απόκριες!

Όμορφες μάσκες από τους μαθητές της Πρώτης Δημοτικού (τμήμα Β’) για να καλωσορίσουμε τις Απόκριες!