Μια συμβολική παρουσίαση από τους μαθητές της Τετάρτης Δημοτικού!