Ένα πολύ χαρούμενο Πάσχα σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Το κυνήγι του αυγού στην αυλή του σχολείου μας από τους μαθητές της Β’ Δημοτικού.