Σάββατο 7 Ιανουαρίου

Αρχή Τριμήνου και κοπή βασιλόπιτας για τους μαθητές του σχολείου

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

Διακοπές Ημιτριμήνου

Σάββατο 25 Μαρτίου

Γιορτή για την 25η Μαρτίου

Σάββατο 1 Απριλίου 

Τέλος τριμήνου

Σάββατο 22 Απριλίου

Αρχή τρίτου τριμήνου