Διδάσκουμε τη Νέα Ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία και τη θρησκεία μας με στόχο οι μαθητές μας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους παίρνοντας μέρος στις εξετάσεις A Level.