Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνάδελφο, κύριο Δημήτρη Βογιατζή, για το σεμινάριο γύρω από τη χρήση του  Microsoft Teams που οργάνωσε και παρουσίασε στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας!