Διαδικασία Εισαγωγής

Η εισαγωγή νέων μαθητών και μαθητριών στο σχολείο της Αγίας Σοφίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας στο Νηπιαγωγείο. Παιδιά που έχουν συμπληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας τους εισάγονται στην Προδημοτική τάξη, εάν υπάρχουν κενές θέσεις. Εισαγωγές στο δημοτικό σχολείο γίνονται συνήθως τον Σεπτέμβριο, ενώ γίνονται κάποιες εισαγωγές και τον Ιανουάριο κάθε σχολικού έτους. Μαθητές/τριες επιπέδου GCSE και A-Level  μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και κατά το καλοκαιρινό τρίμηνο. Οι εγγραφές για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και τελειώνουν τον Μάρτιο. Αιτήσεις μετά το πέρας του Μαρτίου θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας είναι πολύ δημοφιλές και δέχεται παιδιά από πολλές περιοχές. Συμβουλεύουμε τους γονείς που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας να συμπληρώσουν μια αίτηση εισαγωγής και να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό αμοιβής της προ-εγγραφής των 20 λιρών. Η Διευθύντρια του σχολείου ξεναγεί τους ενδιαφερόμενους γονείς και παιδιά, κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού προεγγεγραμμένων παιδιών, θέσεις δίνονται με σειρά προτεραιότητας. Επομένως, η συμβουλή μας προς τους γονείς είναι να κάνουν αίτηση όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ώστε το παιδί τους να εισαχθεί στη λίστα αναμονής, από την οποία προκύπτουν οι θέσεις που προσφέρονται.

Τον Ιανουάριο, πριν από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους, η Γραμματεία πληροφορεί τους γονείς των παιδιών, που πρόκειται να ξεκινήσουν τη φοίτηση στο σχολείο μας, σχετικά με την προσφορά θέσης ή μη. Οι γονείς που επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφερόμενη θέση παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής μαζί με το δελτίο υγείας και να καταβάλουν προκαταβολή 250 λιρών.  Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η προκαταβολή αλλά δε γίνει τελικά αποδοχή της θέσης, η προκαταβολή επιστρέφεται μειωμένη κατά 30% ποσοστό που παρακρατείται για διοικητικά έξοδα.

Αν και η πλειοψηφία των μαθητών εισάγονται στο Νηπιαγωγείο ή την Προδημοτική τάξη, περιστασιακά, ελευθερώνονται θέσεις και σε άλλες τάξεις και το σχολείο μπορεί να δεχτεί και μεγαλύτερα παιδιά. Η κατανομή μαθητών στις τάξεις του δημοτικού γίνεται με βάση αποκλειστικά και μόνο την ηλικία τους, ενώ στις δυο τάξεις GCSE και στις δυο τάξεις Α-Level τα παιδιά εισάγονται σύμφωνα με το επίπεδό τους.

Εγγραφείτε για να κάνετε αίτηση