Οι γονείς παιδιών που θα είναι κάτω από 4 ετών το Σεπτέμβριο του 2022 μπορούν να κάνουν προεγγραφή για μια θέση στο σχολείο.

Προεγγραφή